Chat Zalo
Chat Facebook
0907 81 44 66

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHOÁ CƠ

CÁCH SỬ DỤNG KHÓA CƠ 2 VẠCH (Khi vạch phụ nằm bên phải)
Cách mở 01 mã số. Ví dụ: Bạn cài mã số 50

Bước 1Cắm khoá chìa vào ổ, mở khoá

CÁCH SỬ DỤNG KHÓA CƠ 2 VẠCH (khi vạch phụ nằm bên trái)        

Cách mở 01 mã số. Ví dụ: Bạn cài mã số 50

Bước 1Cắm khoá chìa vào ổ, mở khoá

Bước​ 2: Quay núm số sang phải 4 lần số 50 theo vạch chính

Bước​ 3: Sau đó quay núm số sang trái cứng tay (đến khi không còn quay được nữa)  gạt tay nắm lên mở két.

Cách mở 03 mã số. Ví dụ: Bạn cài mã số 20-40-60

Bước 1Cắm khoá chìa vào ổ, mở khoá

Bước​ 2: Quay núm số sang phải 4 lần số 20 theo vạch chính

Bước​ 3: Quay núm số sang trái 3 lần số 40 theo vạch chính

Bước​ 4Quay núm số sang phải 2 lần số 60 theo vạch chính

Bước​ 5Sau đó quay núm số sang trái cứng tay (đến khi không còn quay được nữa)  gạt tay nắm lên mở két.

       CÁCH ĐỔI 01 MÃ SỐ (két có tay nắm)

Bước 1: Mở cửa két sắt, bấm chốt  nhỏ phía bản lề cho tay nắm nằm ngang. (Đối với két không có tay nắm thì khoá chìa lại)

Bước 2: Quay núm số sang phải 4 lần số 50 theo vạch phụ (vạch ngắn bên phải)

Bước 3: Cắm cây đổi mã vào khe hộp số phía sau cánh cửa, bẻ lên 900

Bước 4: Cài mã số mới. (Bạn muốn cài số 20 thì bạn quay núm số sang phải 4 lần số 20 theo vạch bên phải

Bước 5: Bẻ cây đổi mã về vị trí ban đầu rút ra, thử mở lại mã số vừa cài xong.

    CÁCH ĐỔI 03 MÃ SỐ (két có tay nắm)

Bước 1: Mở cửa két sắt, bấm chốt  nhỏ phía bản lề cho tay nắm nằm ngang. (Đối với két không có tay nắm thì khoá chìa lại)

Bước 2: Quay núm số sang phải 4 lần số 20 theo vạch phụ (vạch ngắn bên phải)

Bước 3: Quay núm số sang trái 3 lần số 40 theo vạch phụ (vạch ngắn bên phải)

Bước 4: Quay núm số sang phải 2 lần số 60 theo vạch phụ (vạch ngắn bên phải)

Bước 5: Cắm cây đổi mã vào khe hộp số phía sau cánh cửa, bẻ lên 900

Bước 6: Cài mã số mới. (Bạn muốn cài số 25-50-25)

Bước 7: Quay núm số sang phải 4 lần số 25 theo vạch bên phải

Bước 8: Quay núm số sang trái 3 lần số 50 theo vạch bên phải

Bước 9: Quay núm số sang phải 2 lần số 25 theo vạch bên phải

Bước 10: Bẻ cây đổi mã về vị trí ban đầu rút ra, thử mở lại mã số vừa cài xong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X